Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७९ श्रावण २६ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ श्रावण २४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा || २०७९ श्रावण २० सूचना || २०७९ श्रावण १९ परिपत्र || २०७९ श्रावण १९ भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम || २०७९ श्रावण १९ भारतबाट चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम || २०७९ श्रावण १८ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदका आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण १८ नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण १६ उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण ११ नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदका आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७९ श्रावण २६ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ श्रावण २४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा || २०७९ श्रावण २० सूचना || २०७९ श्रावण १९ परिपत्र || २०७९ श्रावण १९ भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम || २०७९ श्रावण १९ भारतबाट चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम || २०७९ श्रावण १८ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदका आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण १८ नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण १६ उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ श्रावण ११ नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदका आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना ||

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

डा. तोय नारायण ज्ञवाली

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

डा. तोय नारायण ज्ञवाली

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

प्रेस विज्ञप्ति