Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७९ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ जेष्ठ १२ व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्तिको लागि स्वीकृत नामावली, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ११ औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ७ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रयोजनको लागि सफाई पेश गर्ने बारेको सूचना || २०७९ जेष्ठ ६ लिलाम सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ५ परिपत्र || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) Environmental and Social Management Framework || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) Stakeholder Engagement Plan || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) LABOUR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) || २०७९ बैशाख २१ Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७९ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ जेष्ठ १२ व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्तिको लागि स्वीकृत नामावली, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ११ औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ७ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रयोजनको लागि सफाई पेश गर्ने बारेको सूचना || २०७९ जेष्ठ ६ लिलाम सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ५ परिपत्र || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) Environmental and Social Management Framework || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) Stakeholder Engagement Plan || २०७९ बैशाख २१ BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) LABOUR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) || २०७९ बैशाख २१ Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) ||

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्तिको लागि स्वीकृत नामावली, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना

औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना