Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
LATEST NOTICE
2022-11-17 औद्योगिक वुलेटिन पहिलो त्रैमासिक || 2022-11-14 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वीस व्यवसायी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न सम्बन्धी सूचना || 2022-11-10 राष्ट्रिय आयोजना संयोजक पदमा आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना || 2022-10-23 मिति 2079/07/04 गते प्रदेश सचिव बैठक सम्पन्न || 2022-09-29 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || 2022-09-18 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || 2022-09-14 नेपाल औषधि लिमिटेडको विज्ञ सदस्य नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी सूचना || 2022-09-14 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना || 2022-09-12 पुनरावलोकन समितिको सदस्य परिवर्तन भएको सूचना || 2022-09-12 नेपाल ‍औषधि लिमिटेडको विज्ञ सदस्य अन्तर्वार्ताको सूचना ||
LATEST NOTICE
2022-11-17 औद्योगिक वुलेटिन पहिलो त्रैमासिक || 2022-11-14 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वीस व्यवसायी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न सम्बन्धी सूचना || 2022-11-10 राष्ट्रिय आयोजना संयोजक पदमा आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना || 2022-10-23 मिति 2079/07/04 गते प्रदेश सचिव बैठक सम्पन्न || 2022-09-29 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || 2022-09-18 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || 2022-09-14 नेपाल औषधि लिमिटेडको विज्ञ सदस्य नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी सूचना || 2022-09-14 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना || 2022-09-12 पुनरावलोकन समितिको सदस्य परिवर्तन भएको सूचना || 2022-09-12 नेपाल ‍औषधि लिमिटेडको विज्ञ सदस्य अन्तर्वार्ताको सूचना ||

Dilendra Prasad Badu

Honorable minister

View More

Dr. Toya Narayan Gyawali

Secretary

View More

Mr. Toyam Raya

Secretary

View More
Ministerial Activities View More

Dilendra Prasad Badu

Honorable minister

View More

Dr. Toya Narayan Gyawali

Secretary

View More

Mr. Toyam Raya

Secretary

View More
News & Announcement

Newsletter

Subscribe to our Newsletter and stay tuned.