Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्

श्री राजकिशोर यादव

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री राजकिशोर यादव

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

प्राविधिक परीक्षण परामर्स सम्बन्धमा

REoI Notice.